Javorina

Kód lokality / Locality code: 

140

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní rezervace / National nature reserve

Název / Locality name: 

Javorina

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Bílé Karpaty / Bílé Karpaty PLA

Kraj / Region: 

Zlínský / Zlín Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

91.53

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

68.99

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

5.36

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

165.88

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

2007

Samovolný vývoj od (les přírodě blízký) / Spontaneous development - since - Near-natural forest: 

2007

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

a

Fotky: