Hojná Voda

Kód lokality / Locality code: 

110

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní památka / National nature monument

Název / Locality name: 

Hojná Voda

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Novohradské hory

Kraj / Region: 

Jihočeský / South Bohemian Region

Výzkum / Research type: 

výzkum (metodika celoplošného šetření) / research (all-area research based inventory)

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

5.38

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

2.11

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

1.69

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

9.18

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1838

Samovolný vývoj od (les přírodě blízký) / Spontaneous development - since - Near-natural forest: 

1838

Fotky: