Žofín ForestGEO

Jádrová část Žofínského pralesa je od roku 2012 součástí světové sítě ForestGEO (dříve SIGEO).Výzkumná síť ForestGEO je jedinou standardizovanou globální sítí lesnicko-ekologického výzkumu napříč všemi biomy. Výběrem zkoumaných lokalit reprezentuje cca 80 % lesa z povrchu planety Země. Síť vznikla v roce 1980 a nejprve byla zaměřena pouze na lesy tropického pásma (CTFS), později byla rozšířena i do subtropů a dalších biomů.

síť ForestGEO

  • tvoří 59 lokalit
  • pokrývá 1653 ha lesa
  • registruje 5.68 milionů stromů

registrace stromů

  • registrace všech živých jedinců od 1 cm výčetní tloušťky
  • --zaměření pozice v prostoru
  • --změření výčetní tloušťky
  • --označení štítkem s identifikátorem
  • opakování šetření po 5 letech


 Sumář výsledků šetření 2012 [pdf: 64 kB]

 Klimatická stanice na ploše Žofín ForestGEO - aktuální data


 

 

Odkazy


Publikace

Vašíčková I., Šamonil P., Ubilla A.E.F. Kral K., Danek P., Adam D. 2016. True response of Fagus sylvatica L. to disturbance: a basis for empirical inference of release criteria for temperate forests. Forest Ecology and Management 374: 174-185.

Janik D., Vrška T., Král K., Adam D., Hort L.; Šamonil P., Unar P., McMahon S. 2016Tree spatial patterns of Fagus sylvatica expansion over 37 years. Forest Ecology and Management 375: 134-145.

Kim D., Hirmas D.R., McEwan R.W., Mueller T.G., Jin Park S., Šamonil P., Thompson J.A., Wendroth O. 2016. Predicting the Influence of Multi-Scale Spatial Autocorrelation on Soil–Landform Modeling. Soil Science Society of America Journal 80 (2): 409-419.

Šamonil P., Timková J., Vašíčková I. 2016. Uncertainty of the detection of disturbance spatial pattern in temperate forests. Dendrochronologia 37: 46-56.

Šamonil P., Daněk P., Schaetzl R.J., Vašíčková I., Valtera M. 2015. Soil mixing and evolution as affected by tree uprooting in three temperate forests. European Journal of Soil Science 66: 589-603. 

Šamonil P., Kotík L., Vašíčková I. 2015. Uncertainty of disturbance history detection in forest ecosystems using dendrochronology. Dendrochronologia 35: 51-61.

Anderson-Teixeira K. et al. 2015. CTFS-ForestGEO: a worldwide network monitoringforests in an era of global change. Global Change Biology 21: 528-549.

Šamonil P., Vašíčková I., Daněk P., Janík D., Adam D. 2014. Disturbances can control fine-scale pedodiversity in old-growth forest: Is the soil evolution theory disturbed as well? Biogeosciences. 11, 5889-5905.  

Král K., McMahon S.M., Janík D., Adam D., Vrška T. 2014. Patch mosaic of developmental stages in central European natural forests along vegetation gradient. Forest Ecology and Management 330: 17–28.

Král K., Valtera M., Janík D., Šamonil P., Vrška T. 2014. Spatial variability of general stand characteristics in central European beech-dominated natural stands – Effects of scale. Forest Ecology and Management 328: 353–364.

Šamonil P., Doleželová P., Vašíčková I., Adam D., Valtera M., Král K., Janík D., Šebková B. 2013. Individual-based approach to the detection of disturbance history through spatial scales in a natural beech-dominated forest. Journal of Vegetation Science 24: 1167-1184.

Šamonil P., Schaetzl R.J., Valtera M., Goliáš V., Baldrian P., Vašíčková I., Adam D., Janík D., Hort L. 2013. Crossdating of disturbances by tree uprooting: Can treethrow microtopography persist for 6,000 years? Forest Ecology and Management 307: 123-135.

Trochta J., Král K., Janík D., Adam D. 2013. Arrangement of terrestrial laser scanner positions for area-wide stem mapping of natural forests. Canadian Journal of Forest Research 43 (999): 355-363.

Vrška T., Král K. 2013. Žofínský prales kráčí do světa. Ochrana přírody 68 (6): 22-23.

Šebková B., Šamonil P., Valtera M., Adam D., Janík D. 2012. Interaction between tree species populations and windthrow dynamics in natural beech-dominated forest, Czech Republic. Forest Ecology and Management 280: 9–19. 

Šamonil P., Valtera M., Bek S., Šebková B., Vrška T. Houška J. 2011. Soil variability through spatial scales in a permanently disturbed natural spruce-fir-beech forest. European Journal of Forest Research. 130: 1075-1091. 

Král K., Janík D., Vrška T., Adam D., Hort L., Unar P., Šamonil P. 2010. Local variability of stand structural features in beech dominated natural forests of Central Europe: Implications for sampling. Forest Ecology and Management 260: 2196–2203.

Král K., Vrška T., Hort L., Adam D., Šamonil P. 2010. Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by a supervised classification method. European Journal of Forest Research 129: 339–351.

Boublík K., Lepší M., Lepší P. 2009. Vegetation of the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské Hory Mts., Czech Republic). Silva Gabreta 15: 121–141.

Hofmeister J., Hruška J. 2009. A comparison of soil conditions in the Žofínský Prales nature reserve with adjacent spruce monocultures. Silva Gabreta 15: 87–96.

Kenderes K., Král K., Vrška T., Standovar T. 2009. Natural gap dynamics in a Central European mixed beech-spruce-fir old-growth forest. Ecoscience 16: 39–47.

Kučera J. 2009. Bryoflora of the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské hory Mts., South Bohemia). Silva Gabreta 15: 97–120.

Modlinger R., Holuša J., Liška J., Knížek M. 2009. Population of spruce bark beetle Ips typographus (L.) in the Žofínský Prales nature reserve (Novohradské Hory Mts., Czech Republic). Silva Gabreta 15: 143–153.

Unar P. 2009. Changes in the vegetation of the Žofínský Prales nature reserve in the period 1975–2008. Silva Gabreta 15: 155–172.

Průša E. 1988. Vývoj stromového patra Žofínského pralesa za období 1975–1987. Lesprojekt, Brandýs nad Labem.

Průša E. 1985. Die böhmischen und mährischen Urwälder – ihre Struktur und Ökologie. Academia, Praha.