Databanka přirozených lesů ČR

Pardubický kraj

mimo CHKO Orlické hory, Žďárské vrchy a Železné hory