Salajka

V pralese (NPR) Salajka právě probíhá 4. celoplošné měření stromového patra, které navazuje na předešlé cenzy z let 1974, 1994 a 2007.