Měření v NP Podyjí

Začalo dendrometrické měření na 5 plochách (5 x 1 ha) v NP Podyjí s cílem sledování vývoje lesa po ledovkové disturbanci (prosinec 2014).