Bezzásahová území Kostelecké bory, Tajga

Na lokalitách Kostelecké bory (PR Kostelecké bory) a Tajga (NPR Kladské rašeliny) byl po 10 letech zopakován monitoring lesa na bázi statistické inventarizace a publikován ve výzkumných studiích.