Databanka přirozených lesů ČR

Kraj Vysočina

mimo CHKO Žďárské vrchy a Železné hory