Databanka přirozených lesů ČR

Jihočeský kraj

mimo Národní park Šumava

mimo CHKO Blanský les, Šumava a Třeboňsko

mimo VLS ČR, s.p. - divize Horní Planá