Databanka přirozených lesů ČR

FOTOGALERIE

Fotogalerie je součástí Databanky přirozených lesů v jejím širším pojetí. Pro potřeby www.pralesy.cz vystupuje z dokumentačního balíku jako samostatný oddíl především z tradičních důvodů webové prezentace.

fotobanka ...vstup do fotogalerie

Fotografie je před vložením do Fotobanky zmenšena v případě, že kratší rozměr snímku je širší než 1000 pixelů. Barevný profil zůstává nezměněn.